Products & Services

Veginfo

Triona VegInfo er en app som har kontinuerlig kontakt med Statens vegvesen sin nasjonale database – NVDB. Ved å peke med telefonen i en sektor vil man få opp ei liste over hvilke vegobjekter som befinner seg i sektoren.

VegInfo brukes bla. av entreprenører til å finne stikkrenner, kummer etc. Spesielt på vinters tid med mye snø er dette nyttig. Sammen med vegobjektet vil man kunne få opp Google-bilder eller egne vegbilder lagt tilgjengelig på en server.

Mer informasjon om Veginfo

Sigmund will help you

For mer informasjon om vårt produkt VegInfo, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Email